SOBE 01.10. – 01.06. 01.06. – 01.10.
Soba 1 80 € 90 €
Soba 2 80 € 90 €
Soba 3 80 € 90 €
Soba 4 80 € 90 €
soba5 exscluzive 120 € 120 €
boravak kraći od 3 dana 15 % veća cijena od cijene u tablici.
Boravci 7 dana i više 10 % niže od iskazane cijene u tablici.
Dodatni ležaj 25 Eur po osobi. Max jedan po sobi.